Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Du kan läsa mer under Om oss.

Nedan hittar du senast publicerade marktilldelningar/markanvisningar:
2 juni, 2020
Simrishamn, Simrishamns kommun: Markanvisningstävling – bostäder i kvarteret Joneberg

Beskrivning Simrishamns kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom del av kvarteret Joneberg, närmare bestämt fastigheten Joneberg 3, inne i Simrishamns tätort. Kvarteret Joneberg finns centralt beläget i Simrishamn ett stenkast från havet, nära förskola, skola och kollektivtrafik, i den nordvästra delen av Österlens huvudstad med utsikt över Tommarpsdalen. Området har […]

Read More
31 maj, 2020
Göteborg, Göteborgs kommun: Markanvisning för Fixfabriksområdet - kvarter 3

Beskrivning Nu tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när området som kallas Bussgaraget omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter. Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt samt kompletterande lokaler. Byggrätten förväntas uppgå till 12 529 kvm ljus BTA enligt gällande detaljplan. Det är idag ovanligt att […]

Read More
30 maj, 2020
Lidingö, Lidingö kommun: Markanvisning för Högsätra, markanvisningstävling för flerbostadshus

Lidingö stad bjuder nu in till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus innehållandes ca 115 -130 bostäder i Högsätra. Högsätra ligger centralt belägen på Lidingö och här finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, nu kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att istället ge plats åt bostadsbebyggelse av […]

Read More
30 maj, 2020
Lidingö, Lidingö kommun: Markanvisningstävling - förskola i Dalénum

Behovet av förskolor inom Dalénum är stort och Lidingö stad bjuder därför in till markanvisningstävling för att på stadens mark uppföra en förskola. Tävlingsperioden är 27 maj-15 september 2020. Tävlingsförslaget ska ha inkommit till Lidingö stad senast den 15 september 2020. När förslagen kommit in sker en utvärdering. Efter tävlingstidens utgång utses den som staden […]

Read More
26 maj, 2020
Eslöv, Eslövs kommun: Markanvisningstävling Kvarteret Gåsen

Kvarteret Gåsen är ett av de första områdena i östra Eslöv som genomgår en omvandling. Målsättningen är att området ska vara en föregångare i den fortsatta omvandlingen av östra Eslöv och vara en förebild när det gäller hållbart stadsbyggande. Läge Kvarteret Gåsen ligger endast 200 meter från järnvägsstationen och precis intill den nya Carl Engström-skolan. […]

Read More
15 maj, 2020
Laröd, Helsingborgs kommun: Byggrätten inom fastigheten Ryktborsten 2, Laröd

Kvarteret Ryktborsten ligger i stadsdelen Laröd och det finns nu möjlighet att göra en intresseanmälan för prekvalificering till markanvisning. Processen är uppdelad i två steg. Steg ett är en prekvalificering där urvalet sker utifrån företagsinformation, beskriven konceptidé med tillhörande grov situationsplan där projektet redovisas utifrån rådande planförutsättningar, samt presenterade referensprojekt. I steg två tävlar som […]

Read More
15 maj, 2020
Vikingstad, Linköpings kommun: Markanvisningstävling Vikingstad, Linköping

Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping och är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. Linköpings kommun bjuder in till en markanvisning för Vikingstad/Bankeberg område 1, etapp 2 och söker byggherrar som vill utveckla Vikingstad tillsammans med Linköpings kommun. Syftet med tävlingen är att kommunen vill få fram byggherrar som ska utforma och bygga en […]

Read More
8 maj, 2020
AVSLUTAD: Sunne, Sunne kommun: Marktilldelning "Nilsson-tomten"

Vill du bygga flerbostadshus i ett av Sunne centrums mest attraktiva lägen? Nilsson-tomten är belägen mitt i centrala Sunne och har Frykensundet som närmaste granne. Tomten utgörs av ca 3 500 kvadratmeter och har en byggrätt på 2 500 kvadratmeter fördelat i upp till 6 våningar (exklusive sutterängvåning). Sunne kommun bjuder in marknadens aktörer att […]

Read More
5 maj, 2020
AVSLUTAD: Västerås, Västerås kommun: Markanvisning Segelmakaren 1

Västerås stad bjuder in till markanvisning för bebyggelse för centrumändamål (till exempel butiker, servicekontor, föreningslokaler och restaurang, dock inte kontor). Marknadens aktörer inbjuds att inkomma med förslag på tänkbar exploatering/användning, samt anbud. Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs […]

Read More
4 maj, 2020
AVSLUTAD: Helsingborg, Helsingborgs kommun: Kvarteret Ankan, Högasten

Från 4 maj 2020 bjuder Helsingborgs stad genom enheten för mark- och exploatering in till intresseanmälan för prekvalificering till markanvisning av byggrätten inom kvarteret Ankan. Kvarteret Ankan är beläget i stadsdelen Högasten och byggrätten avser bostäder. Processen är uppdelad i två steg. Steg 1 är en prekvalificering där urvalet sker utifrån företagsinformation, konceptidé med tillhörande […]

Read More

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 2 andra, prenumerera du med.

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Meny