Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet av Hans Lind & Stellan Lundström
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet
Diskussion om prisbubblor och energieffektivisering, fysisk planering, ägarkategorier och förvaltningsformer.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.
Denna markanvisning är avslutad.

Eslöv, Eslövs kommun: Markanvisningstävling Kvarteret Gåsen

Kvarteret Gåsen är ett av de första områdena i östra Eslöv som genomgår en omvandling.

Målsättningen är att området ska vara en föregångare i den fortsatta omvandlingen av östra Eslöv och vara en förebild när det gäller hållbart stadsbyggande.

Läge

Kvarteret Gåsen ligger endast 200 meter från järnvägsstationen och precis intill den nya Carl Engström-skolan.

Området består av fastigheterna:

  • Fjällgåsen 1
  • Grågåsen 1
  • Gåsen 34

Bakgrund och syfte

Öster om järnvägen är en stadsdel i förvandling. Staden är här komplex, med många olika kvaliteter. Detta vill vi ta vara på och utveckla till en stad med ökad täthet, fler människor och fler aktiviteter. En blandstad fylld av liv. Här finns oaser med kvaliteter som kan tas tillvara och utvecklas.

Markanvisningstävlingen för kvarteret Gåsen är öppen från den 19 maj – 25 juni 2020.

Följ länken för mer information:

Markanvisningstävling Kvarteret Gåsen

Eslöv, Eslövs kommun: Markanvisningstävling Kvarteret Gåsen. Bild: Eslövs kommun

Eslöv, Eslövs kommun: Markanvisningstävling Kvarteret Gåsen. Bild: Eslövs kommun

Karta

Meny

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess