Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Fastigheter - Redovisning och beskattning : en praktiskt vägledning av Peter Berg
Fastigheter - Redovisning och beskattning
Boken ger en samlad beskrivning av hur du som fastighetsägare hanterar reglerna om fastigheter, från köp till försäljning.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.

Resultat

7 juli, 2020
Hällabrottet, Kumla kommun: Hyresrätter i Hällabrottet

Beskrivning Hällabrottet är ett samhälle 3 km öster om Kumla centrum. Välkomna att lämna förslag på byggnation av hyresrätter. Grunddata Kommun: Kumla kommun Ort: Hällabrottet Typ av markanvändning: Bostäder Förfarande: Markanvisningstävling Öppnar för ansökan:  Sista dag för frågor: Sista dag för ansökan: 2020-08-31 Pris: Markpriset för tomten om cirka 7 600 kvm är 2 200 000 […]

Read More
24 juni, 2020
Norrköping, Norrköpings kommun: Marktilldelningstävling Rad/par/kedjehus för Fastigheten Fiskeby 1:76

Beskrivning Norrköpings kommun bjuder in till marktilldelningstävling för uppförande av rad/par/kedejehus inom fastigheten Fiskeby 1:76 vid Tråbrunna cirka 5 kilometer från centrala Norrköping. Tråbrunna ligger cirka 5 kilometer från Norrköpings stadskärna och närmst är Eneby Centrum som har service- och centrumfunktioner är beläget cirka en och en halv kilometer söder om planområdet. Här finns bland […]

Read More
24 juni, 2020
Norrköping, Norrköpings kommun: Marktilldelningstävling Rad/par/kedjehus för Fastigheten Fiskeby 4:150

Beskrivning Norrköpings kommun bjuder in till marktilldelningstävling för uppförande av rad/par/kedjehus inom fastigheten Fiskeby 4:150 vid Fyrby cirka 5 kilometer från centrala Norrköping. Fastigheten Fiskeby 4:150 är del av en laga kraft-vunnen detaljplan där mark till största delen ägs av Norrköpings kommun. Genom aktuell tävling ska den första aktören tilldelas mark inom området. Tävlingen ska […]

Read More
24 juni, 2020
Skarpnäck, Stockholms stad: Bostäder i Skärgårdsskogen (Skarpnäcks Gård 1:1)

Beskrivning Jämförelseförfarande inför direktanvisning av bostäder i Skärgårdsskogen, Skarpnäck. Stockholm stads exploateringskontor bjuder in till jämförelseförfarande inför direktanvisning av bostadsbebyggelse i Skärgårdsskogen, inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck. Tomten omfattar södra delen av Skärgårdsskogen i östra Skarpnäck. Området är kuperat och bebyggelsen placeras till största delen i den flackare delen av skogen […]

Read More
16 juni, 2020
Finspång, Finspångs kommun: Markanvisning Stora Allén, Bostäder

Beskrivning Finspångs kommun vill öka nybyggnationen i kommunen och i Finspångs tätort. Som ett led i detta arbete vill kommunen erbjuda marknaden attraktiv och detaljplanelagd mark att bygga på. Denna intresseanmälan för markanvisning syftar till att hitta intressenter som vill bygga ett mindre flerbostadshus i ett attraktivt läge inom Södermalm, norr om korsningen Åsvägen/Stora Allén. […]

Read More
12 juni, 2020
Borlänge, Borlänge kommun: Bygg bostäder på Lärarinnan! Markanvisning av fastigheten Borlänge Lärarinnan 7

Beskrivning Borlänge kommun inbjuder härmed till försäljning genom anbud av fastigheten Borlänge Lärarinnan 7, nedan kallat exploateringsområdet. Exploateringsområdet omfattar ca 7000 m2 och är beläget i stadsdelen Östermalm, ca 500 meter från Borlänge centrum. Området ligger nära ett stort utbud av kommersiell och offentlig service. Ca 1 km väster om exploateringsområdet finns bl.a. Kupolen och […]

Read More
3 juni, 2020
Stockholm, Stockholms kommun: Markanvisningstävling för bostäder inom fastigheten Stålklockan 1 (Gasklocka 4) Norra Djurgårdsstaden

Beskrivning Stockholms stad bjuder in till en markanvisningstävling gällande mark för cirka 320 lägenheter inom fastigheten Stålklockan 1, där Gasklocka 4 tidigare stod, i Norra Djurgårdsstaden. Stockholms stad genom dess exploateringsnämnd, nedan även benämnd Staden, bjuder in till lämnande av anbud avseende förvärv av mark för ca 320 lägenheter inom fastigheten Stålklockan 1, där Gasklocka […]

Read More
2 juni, 2020
Simrishamn, Simrishamns kommun: Markanvisningstävling – bostäder i kvarteret Joneberg

Beskrivning Simrishamns kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom del av kvarteret Joneberg, närmare bestämt fastigheten Joneberg 3, inne i Simrishamns tätort. Kvarteret Joneberg finns centralt beläget i Simrishamn ett stenkast från havet, nära förskola, skola och kollektivtrafik, i den nordvästra delen av Österlens huvudstad med utsikt över Tommarpsdalen. Området har […]

Read More
31 maj, 2020
Göteborg, Göteborgs kommun: Markanvisning för Fixfabriksområdet - kvarter 3

Beskrivning Nu tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när området som kallas Bussgaraget omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter. Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt samt kompletterande lokaler. Byggrätten förväntas uppgå till 12 529 kvm ljus BTA enligt gällande detaljplan. Det är idag ovanligt att […]

Read More
30 maj, 2020
Lidingö, Lidingö kommun: Markanvisning för Högsätra, markanvisningstävling för flerbostadshus

Lidingö stad bjuder nu in till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus innehållandes ca 115 -130 bostäder i Högsätra. Högsätra ligger centralt belägen på Lidingö och här finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, nu kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att istället ge plats åt bostadsbebyggelse av […]

Read More

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 11 andra, prenumerera du med.

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess

Meny