Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Fastigheter - Redovisning och beskattning : en praktiskt vägledning av Peter Berg
Fastigheter - Redovisning och beskattning
Boken ger en samlad beskrivning av hur du som fastighetsägare hanterar reglerna om fastigheter, från köp till försäljning.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.
Denna markanvisning är avslutad.

Hällabrottet, Kumla kommun: Hyresrätter i Hällabrottet

Hällabrottet, Kumla kommun: Hyresrätter i Hällabrottet. Bild: Kumla kommun

Hällabrottet, Kumla kommun: Hyresrätter i Hällabrottet. Bild: Kumla kommun

Beskrivning

Hällabrottet är ett samhälle 3 km öster om Kumla centrum.

Välkomna att lämna förslag på byggnation av hyresrätter.

Grunddata

Kommun: Kumla kommun

Ort: Hällabrottet

Typ av markanvändning: Bostäder

Förfarande: Markanvisningstävling

Öppnar för ansökan: 

Sista dag för frågor:

Sista dag för ansökan: 2020-08-31

Pris: Markpriset för tomten om cirka 7 600 kvm är 2 200 000 kr.

Följ länken för mer information: Markanvisning hyresrätter i Hällabrottet

Karta

Meny

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess