Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet av Hans Lind & Stellan Lundström
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet
Diskussion om prisbubblor och energieffektivisering, fysisk planering, ägarkategorier och förvaltningsformer.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.
Denna markanvisning är avslutad.

Stockholm, Stockholms kommun: Markanvisningstävling för bostäder inom fastigheten Stålklockan 1 (Gasklocka 4) Norra Djurgårdsstaden

Stockholm, Stockholms kommun: Markanvisningstävling - Gasklocka 3 och 4. Bild: Stockholms stad

Stockholm, Stockholms kommun: Markanvisningstävling - Gasklocka 3 och 4. Bild: Stockholms stad

Beskrivning

Stockholms stad bjuder in till en markanvisningstävling gällande mark för cirka 320 lägenheter inom fastigheten Stålklockan 1, där Gasklocka 4 tidigare stod, i Norra Djurgårdsstaden.

Stockholms stad genom dess exploateringsnämnd, nedan även benämnd Staden, bjuder in till lämnande av anbud avseende förvärv av mark för ca 320 lägenheter inom fastigheten Stålklockan 1, där Gasklocka 4 tidigare stod, i Norra Djurgårdsstaden.

Markanvisningen medför möjlighet för den vinnande anbudsgivaren att uppföra ett nytt landmärke i Stockholm. Vidare ger markanvisningen möjlighet att bidra med en ny årsring i Norra Djurgårdsstaden vilket kräver gestaltningsskicklighet och en förmåga att möta stadsdelens höga hållbarhetskrav.
Staden kommer att träffa markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten inom fastigheten Stålklockan 1, uttryckt i kronor per kvadratmeter ljus BTA, och i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

På granntomten till fastigheten Stålklockan 1, inom fastigheten Stålklockan 2 står fackverkskonstruktionen till den tidigare Gasklocka 3 kvar. Fastigheten är planlagd för kulturändamål. Fastigheten Stålklockan 2 kommer att upplåtas med tomträtt till den aktör som vinner anbudstävlingen.

Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till att pröva planläggning för bostäder inom fastigheten Stålklockan 2, om byggaktören så vill. Beslut om markanvisning för bostadsändamål kommer, i det fall byggaktören önskar, kunna tas i samband med beslut om markanvisning för Stålklockan 1.

Grunddata

Kommun: Stockholms kommun

Ort: Stockholm

Typ: Bostäder

Förfarande: Markanvisningstävling

Öppnar för ansökan: 

Sista dag för ansökan: 2020-10-16, kl. 16.00

Följ länken för mer information:Markanvisningstävling för bostäder inom fastigheten Stålklockan 1 (Gasklocka 4) Norra Djurgårdsstaden

Karta

Meny

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess