Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet av Hans Lind & Stellan Lundström
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet
Diskussion om prisbubblor och energieffektivisering, fysisk planering, ägarkategorier och förvaltningsformer.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.
Denna markanvisning är avslutad.

Simrishamn, Simrishamns kommun: Markanvisningstävling – bostäder i kvarteret Joneberg

Simrishamn, Simrishamns kommun: Markanvisningstävling – bostäder i kvarteret Joneberg. Bild: Simrishamns kommun

Simrishamn, Simrishamns kommun: Markanvisningstävling – bostäder i kvarteret Joneberg. Bild: Simrishamns kommun

Beskrivning

Simrishamns kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom del av kvarteret Joneberg, närmare bestämt fastigheten Joneberg 3, inne i Simrishamns tätort.

Kvarteret Joneberg finns centralt beläget i Simrishamn ett stenkast från havet, nära förskola, skola och kollektivtrafik, i den nordvästra delen av Österlens huvudstad med utsikt
över Tommarpsdalen. Området har stegvis omvandlats de senaste åren och nu är det dags för den sista delen med attraktiv, småskalig bebyggelse.

Syftet med tävlingen är att ge olika intressenter möjlighet att lämna in projektidéer för markområdet. Simrishamns kommun kommer att utvärdera inlämnade förslag utifrån de i anvisningarna uppräknade, och beskrivna, bedömningsgrunderna. Kommunen välkomnar byggemenskaper att vara med i tävlingen. Målet är en god gestaltning som tillför något till platsen. Enligt Simrishamns kommuns riktlinjer för markanvisning ska kommunens mark säljas till marknadsvärde. Joneberg 3 är värderad till 1 400 000 kr.

Kommunen avser att anvisa marken och teckna genomförandeavtal, som syftar till att överlåta fastigheten med äganderätt till vinnaren.

Tävlingsbidrag ska vara Simrishamns kommun tillhanda senast 3 augusti 2020.

Grunddata

Kommun: Simrishamns kommun

Ort: Simrishamn

Typ: Bostäder

Förfarande: Markanvisningstävling

Öppnar för ansökan: 

Sista dag för ansökan: 2020-08-03

Följ länken för mer information:  Markanvisningstävling – bostäder i kvarteret Joneberg, Simrishamn

Karta

Meny

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess