Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet av Hans Lind & Stellan Lundström
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet
Diskussion om prisbubblor och energieffektivisering, fysisk planering, ägarkategorier och förvaltningsformer.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.
Denna markanvisning är avslutad.

Skarpnäck, Stockholms stad: Bostäder i Skärgårdsskogen (Skarpnäcks Gård 1:1)

Skarpnäck, Stockholms stad: Bostäder i Skärgårdsskogen (Skarpnäcks Gård 1:1), Bild: Stockholms stad

Skarpnäck, Stockholms stad: Bostäder i Skärgårdsskogen (Skarpnäcks Gård 1:1), Bild: Stockholms stad

Beskrivning

Jämförelseförfarande inför direktanvisning av bostäder i Skärgårdsskogen, Skarpnäck.

Stockholm stads exploateringskontor bjuder in till jämförelseförfarande inför direktanvisning av bostadsbebyggelse i Skärgårdsskogen, inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck.

Tomten omfattar södra delen av Skärgårdsskogen i östra Skarpnäck. Området är kuperat och bebyggelsen placeras till största delen i den flackare delen av skogen mellan två höjdpartier. Topografin kommer att ha stor påverkan på bebyggelseutformningen där vissa kvarter innehåller en höjdskillnad på upp till sju meter.

En ny kvartersgrupp formas som en fortsättning på Skarpnäcks stadskvarter och med en tydlig bebyggelsefront mot Flygfältsgatan. En genomsnittlig skala på fem våningar föreslås, där byggnaderna hålls lägre närmast befintlig bebyggelse och högre mot Flygfältsgatan. I samband med detta prövas även möjligheten att uppföra ett bostadshus norr om Zeppelinargatan, i enlighet med programmet för Bagarmossen och Skarpnäck. Minst åtta förskoleavdelningar planeras i området. Staden är öppen för förslag som visar på kombinerad förskole- och bostadsanvändning.

Grunddata

Kommun: Stockholms kommun

Ort: Skarpnäck

Typ av markanvändning: Bostäder, Kommersiella lokaler

Förfarande: Jämförelseförfarande

Öppnar för ansökan: 

Sista dag för frågor: 2020-07-04

Sista dag för ansökan: 2020-09-04

Pris: Aktuellt område har ett fastlagt markpris på 8 000 kronor per m2 ljus BTA för bostäder i prisläge april 2020, med förbehåll för expertrådets godkännande. Priset för kommersiella lokaler (som inte får användas för bostadsändamål enligt detaljplan) är 3 800 kronor per m2 ljus BTA i prisläge april 2020. Priserna kommer indexeras enligt utkast till markanvisningsavtal.

Följ länken för mer information: Jämförelseförfarande - bostäder i Skärgårdsskogen

Karta

Meny

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess