Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet av Hans Lind & Stellan Lundström
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet
Diskussion om prisbubblor och energieffektivisering, fysisk planering, ägarkategorier och förvaltningsformer.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.
Denna markanvisning är avslutad.

Lidingö, Lidingö kommun: Markanvisning för Högsätra, markanvisningstävling för flerbostadshus

Lidingö stad bjuder nu in till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus innehållandes ca 115 -130 bostäder i Högsätra. Högsätra ligger centralt belägen på Lidingö och här finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, nu kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att istället ge plats åt bostadsbebyggelse av en mer småskalig karaktär.

På platsen där Högsätrahuset idag står och på den stora parkeringsytan i anslutning till Högsätrahuset ska det istället uppföras bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska präglas av grönska och högklassisk arkitektur. Ett kvalitetsprogram har tagits fram för att tydligt förmedla staden ambition gällande kvartersmark och allmän platsmark.

Markanvisningen planeras att genomföras i form av ett jämförelseförfarande med dialogprocess. Markanvisningen kommer att genomföras i två steg. I första steget är alla exploatörer välkomna att inkomma med tävlingsförslag. Staden kommer därefter att göra en utvärdering och arbeta vidare med de 2-4 exploatörer vars förslag bäst uppfyller stadens kriterier. Av dessa förslag kommer sedan ett vinnande förslag att väljas ut.

På grund av situationen med coronavisruset Covid-19 har schemat för båda markanvisningstävlingarna reviderats. Inlämning del ett kommer ske den 28e augusti 2020. Mer information finns i respektive inbjudan.

Deadline har reviderats till den 28:e augusti 2020. Respektive tävlingsinbjudan har uppdaterats med reviderat schema.

När en exploatör har utsetts sluts ett markanvisningsavtal och sedan ska detaljplanen samrådas. Samrådet planeras till våren 2021.

Tävlingsperioden är 9e mars – 6e nov 2020

Följ länken för mer information:

Markanvisning för Högsätra

Bild: Lidingö stad

 Markanvisning för Högsätra. Markanvisningstävling för flerbostadshus. Bild: Lidingö kommun

Lidingö, Lidingö kommun:
Markanvisning för Högsätra. Markanvisningstävling för flerbostadshus. Bild: Lidingö kommun

Karta

Meny

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess