Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet av Hans Lind & Stellan Lundström
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet
Diskussion om prisbubblor och energieffektivisering, fysisk planering, ägarkategorier och förvaltningsformer.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.
Denna markanvisning är avslutad.

Norrköping, Norrköpings kommun: Marktilldelningstävling Rad/par/kedjehus för Fastigheten Fiskeby 1:76

Norrköping, Norrköpings kommun: Marktilldelningstävling Rad/par/kedjehus för Fastigheten Fiskeby 1:76. Bild: Norrköpings kommun

Norrköping, Norrköpings kommun: Marktilldelningstävling Rad/par/kedjehus för Fastigheten Fiskeby 1:76. Bild: Norrköpings kommun

Beskrivning

Norrköpings kommun bjuder in till marktilldelningstävling för uppförande av rad/par/kedejehus inom fastigheten Fiskeby 1:76 vid Tråbrunna cirka 5 kilometer från centrala Norrköping.
Tråbrunna ligger cirka 5 kilometer från Norrköpings stadskärna och närmst är Eneby Centrum som har service- och centrumfunktioner är beläget cirka en och en halv kilometer söder om planområdet. Här finns bland annat två livsmedelsbutiker, apotek, café och mäklarkontor.

Fastigheten Fiskeby 1:76 är del av en laga kraft-vunnen detaljplan där mark till största delen ägs av Norrköpings kommun. Genom aktuell tävling ska den första aktören
tilldelas mark inom området.

Tävlingen ska ge:

  • En väl avvägd exploateringsgrad som ger
    - genomtänkta lägenheter
    - funktionell och grönskande utemiljö
    - bra parkeringsmöjligheter
  • Ett småskaligt arkitektoniskt uttryck men samtidigt
    utropstecken som annonserar området.

Grunddata

Kommun: Norrköpings kommun

Ort: Norrköping

Typ av markanvändning: Bostäder

Förfarande: Markanvisningstävling

Öppnar för ansökan: 

Sista dag för frågor: 2020-08-28

Sista dag för ansökan: 2020-10-20 kl 12:00

Följ länken för mer information: Marktilldelningstävling Rad/par/kedjehus för Fastigheten Fiskeby 1:76

Karta

Meny

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess