Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet av Hans Lind & Stellan Lundström
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet
Diskussion om prisbubblor och energieffektivisering, fysisk planering, ägarkategorier och förvaltningsformer.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.

Åstorp, Åstorps kommun: Björnekulla Ås

Björnekulla Ås, Åstorps kommun. Bild: Åstorps kommun

Björnekulla Ås, Åstorps kommun. Bild: Åstorps kommun

Beskrivning

Planområdet som tidigare har inrymt anrika Björnekulla fruktindustrier AB är centralt beläget i Åstorp tätort med gångavstånd till Söderåsens natur, Åstorps centrum, kollektivtrafik och den framtida aktivitetsparken Stenbrott Söderåsen.

Grunddata

Kommun: Åstorps kommun

Ort: Åstorp

Typ av markanvändning: Bostäder

Förfarande: Kontakt tas med Björnekulla Fastighets AB/ AB Kvidingebyggen, http://www.kvidingebyggen.se/artikel/bjornekulla-as.

Öppnar för ansökan: Öppen

Sista dag för frågor: Ingen info

Sista dag för ansökan: Ingen info

Följ länken för mer information: Björnekulla Ås (detaljplan) samt Björnekulla Fastighets AB/ AB Kvidingebyggen (ägarbolag, Åstorps kommun kommunala bolag).

Karta

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess

Meny