Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Fastigheter - Redovisning och beskattning : en praktiskt vägledning av Peter Berg
Fastigheter - Redovisning och beskattning
Boken ger en samlad beskrivning av hur du som fastighetsägare hanterar reglerna om fastigheter, från köp till försäljning.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.

Resultat

30 maj, 2020
Lidingö, Lidingö kommun: Markanvisningstävling - förskola i Dalénum

Behovet av förskolor inom Dalénum är stort och Lidingö stad bjuder därför in till markanvisningstävling för att på stadens mark uppföra en förskola. Tävlingsperioden är 27 maj-15 september 2020. Tävlingsförslaget ska ha inkommit till Lidingö stad senast den 15 september 2020. När förslagen kommit in sker en utvärdering. Efter tävlingstidens utgång utses den som staden […]

Read More
26 maj, 2020
Eslöv, Eslövs kommun: Markanvisningstävling Kvarteret Gåsen

Kvarteret Gåsen är ett av de första områdena i östra Eslöv som genomgår en omvandling. Målsättningen är att området ska vara en föregångare i den fortsatta omvandlingen av östra Eslöv och vara en förebild när det gäller hållbart stadsbyggande. Läge Kvarteret Gåsen ligger endast 200 meter från järnvägsstationen och precis intill den nya Carl Engström-skolan. […]

Read More
15 maj, 2020
Laröd, Helsingborgs kommun: Byggrätten inom fastigheten Ryktborsten 2, Laröd

Kvarteret Ryktborsten ligger i stadsdelen Laröd och det finns nu möjlighet att göra en intresseanmälan för prekvalificering till markanvisning. Processen är uppdelad i två steg. Steg ett är en prekvalificering där urvalet sker utifrån företagsinformation, beskriven konceptidé med tillhörande grov situationsplan där projektet redovisas utifrån rådande planförutsättningar, samt presenterade referensprojekt. I steg två tävlar som […]

Read More
15 maj, 2020
Vikingstad, Linköpings kommun: Markanvisningstävling Vikingstad, Linköping

Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping och är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. Linköpings kommun bjuder in till en markanvisning för Vikingstad/Bankeberg område 1, etapp 2 och söker byggherrar som vill utveckla Vikingstad tillsammans med Linköpings kommun. Syftet med tävlingen är att kommunen vill få fram byggherrar som ska utforma och bygga en […]

Read More
8 maj, 2020
Sunne, Sunne kommun: Marktilldelning "Nilsson-tomten"

Vill du bygga flerbostadshus i ett av Sunne centrums mest attraktiva lägen? Nilsson-tomten är belägen mitt i centrala Sunne och har Frykensundet som närmaste granne. Tomten utgörs av ca 3 500 kvadratmeter och har en byggrätt på 2 500 kvadratmeter fördelat i upp till 6 våningar (exklusive sutterängvåning). Sunne kommun bjuder in marknadens aktörer att […]

Read More
5 maj, 2020
Västerås, Västerås kommun: Markanvisning Segelmakaren 1

Västerås stad bjuder in till markanvisning för bebyggelse för centrumändamål (till exempel butiker, servicekontor, föreningslokaler och restaurang, dock inte kontor). Marknadens aktörer inbjuds att inkomma med förslag på tänkbar exploatering/användning, samt anbud. Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs […]

Read More
4 maj, 2020
Helsingborg, Helsingborgs kommun: Kvarteret Ankan, Högasten

Från 4 maj 2020 bjuder Helsingborgs stad genom enheten för mark- och exploatering in till intresseanmälan för prekvalificering till markanvisning av byggrätten inom kvarteret Ankan. Kvarteret Ankan är beläget i stadsdelen Högasten och byggrätten avser bostäder. Processen är uppdelad i två steg. Steg 1 är en prekvalificering där urvalet sker utifrån företagsinformation, konceptidé med tillhörande […]

Read More
26 mars, 2020
Flemingsberg, Huddinge kommun: Markanvisningstävling för bostäder på Hälsovägen

Flemingsberg är ett av Sveriges största och viktigaste utvecklingsområden med mycket stark tillväxt och stor potential. Flemingsbergsdalen ska utvecklas till en urban stadsdel. På Hälsovägen ska Huddinge kommun bygga flerbostadshus och radhus. Nu bjuder Huddinge kommun in till en markanvisningstävling som genomförs i två etapper. Tävlingen startar den 26 mars 2020. Anbudstiden är förlängd till […]

Read More
18 mars, 2020
Barkarby-Skälby, Järfälla kommun: Markanvisnings­tävling Barkarbystaden - två kvarter vid tunnelbanan

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 18 mars - 10 augusti 2020 och avser två blivande fastigheter i Barkarbystaden etapp IV, kvarter 9 och 11. Markanvisningstävlingen avser byggande av kontor, lokaler för centrumverksamhet, vårdverksamhet och bostäder i form av bostadsrätter eller ägandelägenheter vid tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Här finns goda kommersiella möjligheter och bra lägen för restaurang och […]

Read More
1 februari, 2020
Gävle, Gävle kommun: Gavlehov - Gävles stora kärlek till sport

Totalt 1000-1300 nya bostäder ska byggas runt Gavlehov Arenaby, som samlar 8 sportanläggningar på ett och samma ställe. 10 minuter från city, och nära ett fint motions- och rekreationsområde i naturreservat är 300 bostäder redan uppförda liksom en ny sportinriktad grundskola. Anbud ska inkomma senast den 30 mars 2020 Gavlehov - Gävles stora kärlek till […]

Read More

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 11 andra, prenumerera du med.

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess

Meny